# investujte na fin trhoch  16. 10. 2023

Majú udalosti v Izraeli vplyv na finančné trhy?

Teroristický útok palestínskeho Hamasu na Izrael a veľké obete medzi civilným obyvateľstvom minulý týždeň znamenajú veľkú tragédiu. Tragédiou sú aj obete medzi civilistami v pásme Gazy v dôsledku izraelskej vojenskej operácie s cieľom zničiť teroristov z Hamasu. Majú však udalosti na blízkom východe aj nejaké konsekvencie pre finančné trhy?

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Konflikt medzi Izraelom a Hamasom má (zatiaľ) výhradne lokálny charakter a tomu (zatiaľ) zodpovedajú aj reakcie na finančných trhoch. Najvýraznejšie reakcie sme videli na komoditách, hlavne na energetických surovinách, kvôli obavám z eskalácie konfliktu a zapojenia niektorých štátov Perzského zálivu (Irán)  do vojny s Izraelom. Ropa Brent vyletela za minulý týždeň o viac ako 6%, WTI o viac ako 4%. Významnejší pohyb zaznamenali európske ceny zemného plynu – holandský kontrakt narástol o takmer 40%. Je potrebné však dodať, že udalosti v Izraeli môžu len čiastočne vysvetliť taký veľký nárast v cene tejto komodity, aj keď Izrael dočasne nariadil z bezpečnostných dôvodov obmedziť ťažbu na svojich poliach v Stredozemnom mori. Ďalšími faktormi za nárastom cien boli zverejnené obavy z nedostatku plynu v Nemecku počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny, ale hlavne teroristický útok na plynovod medzi Fínskom a Estónskom.

Ako to zvyčajne pri rastúcom napätí a zvýšenej geopolitickej neistote býva, darí sa aj aktívam, ktoré predstavujú bezpečné prístavy. Posilnili americké štátne dlhopisy, keď výnos na 10-ročnom dlhopise klesol z 4,8% na 4,6% (ceny dlhopisov sa pohybujú inverzne k pohybu výnosov). Rovnako posilnil aj americký dolár, ktorý vzrástol oproti košu mien o 0,5%. Zlato potvrdilo svoj status bezpečného aktíva a za minulý týždeň sa zhodnotilo o viac ako 4%. Akciové trhy však teóriu o presune kapitálu do bezpečných prístavov zatiaľ veľmi nepodporujú a aj napriek napätiu na blízkom východe dokázali akcie tento týždeň priniesť svojim investorom zisky.

Vojna Izraelu s Hamasom v tomto štádiu teda nemá na finančné trhy a teda ani na zhodnocovanie úspor veľký dopad. Hlavnými hýbateľmi preto aj naďalej zostávajú centrálne banky a ich pokračujúci boj s infláciou a z nejakej časti aj rozbiehajúca sa výsledková sezóna. Geopolitické riziko zatiaľ hrá druhé husle. Ak sa konflikt nepreleje cez Izraelské hranice, asi to tak aj zostane.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.