# investujte na fin trhoch  25. 3. 2024

Plán FEDu na zníženie sadzieb

V našich komentároch častokrát spomíname kroky centrálnych bánk. Je to z jednoduchého dôvodu – centrálne banky ovplyvňujú množstvo a cenu peňazí vo finančnom systéme. Ak sú peniaze lacné (je ich veľa), ceny aktív, ako sú akcie, dlhopisy, reality ale aj mnohé iné, rastú. Keď je peňazí v systéme menej (automaticky sú drahšie, keďže sú vzácnejšie), ceny finančných aktív vo všeobecnosti klesajú. Centrálne banky majú teda obrovský vplyv na finančné trhy a diktujú svojimi rozhodnutia aj výkonnosť jednotlivých tried aktív.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

V uplynulom týždni sme boli svedkami niekoľkých zasadnutí centrálnych bánk. Bank of Japan konečne ukončila kapitolu s negatívnymi sadzbami, turecká centrálna banka nečakane zdvihla sadzby až na 50%, Bank of England zvolila vyčkávaciu taktiku a neurobila nič, no a česká a švajčiarska národná banka sekli sadzby nadol.

Najdôležitejšie pre celkový sentiment finančných trhov bolo samozrejme zasadnutie amerického FEDu. V stredu ešte k žiadnej úprave sadzieb nedošlo (sadzby zostali stále na 23-ročnom maxime v rozmedzí  5,25 – 5,50%), ale tesná väčšina guvernérov potvrdila plán FEDu tento rok trikrát znížiť úrokové sadzby aj napriek vyššej ako očakávanej inflácii v poslednom období. Očakávania, že FED prvýkrát sekne sadzby na júnovom zasadnutí už vzrástli na 75% na základe informácií z futures kontraktov. Komentár Jaya Powella, guvernéra FEDu, navyše zanechal na trhoch pocit, že výsledkom aktuálneho kola reštriktívnej monetárnej politiky nebude recesia. Americké hospodárstvo čaká tzv. softlanding – ochladenie ekonomiky a návrat inflácie na inflačný cieľ bez toho, aby spadla do recesie. Na kombináciu týchto správ finančné trhy reagovali optimistickým posunom smerom nahor a napríklad akciový index S&P 500 uzavrel obchodovanie na novom maxime.

Nie každý však vidí posun úrokových mier tak jednoducho a priamočiaro. Niektorí ekonómovia vidia v aktuálnej ekonomickej situácii problém. FED síce avizuje tri zníženia sadzieb, ale inflácia vyzerá byť tvrdohlavá a posun z 3% k inflačnému cieľu 2% nemusí byť jednoduchý, hlavne keď vysoké valuácie akciových a dlhopisových trhov pridávajú spotrebiteľom optimizmus a sťažujú tak snahu FEDu spotrebu obmedzovať. Úlohu zohráva aj vysoký deficit federálnej vlády, ktorá svojou spotrebou na fiškálnej strane podporuje ekonomiku a zmierňuje tak reštriktívnu politiku FEDu.

Každopádne, aktuálne panuje na finančných trhoch optimizmus. Zmenu sentimentu môžu priniesť dáta o vyššej inflácii, ktorá by donútila FED ponechať vyššie sadzby po dlhší čas.  Pomalšie znižovanie sadzieb v tomto roku alebo dokonca posun znižovania až na rok 2025 by malo na akciový trh výrazne negatívny vplyv. Ako bude vyzerať zvyšok roka určia inflačné dáta z USA.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.