# investujte na fin trhoch  10. 5. 2021

Silný apríl

Akciové trhy zažili ďalší silný mesiac, keď rozvinuté trhy vzrástli o 4,7%. Medzitým došlo v apríli k prerušeniu rotačného obchodu, keď sa investori opäť vrátili do rastových akcií namiesto tých zameraných na hodnotu. Rastové akcie získali 6,3% a hodnotové akcie priniesli investorom za tento mesiac 3,2%. V regionálnom meradle sa umiestnila na čele indexu S&P 500 s mesačným výnosom 5,3%, zatiaľ čo cyklickejšie trhy ako MSCI Europe a TOPIX v Japonsku zaostávali s návratnosťou 2,1% a -2,8%.

V apríli sa očakávania veľkolepého hospodárskeho rastu zmenili z prognózy na skutočnosť, keď opätovné otvorenie ekonomík pomohlo lepším ekonomickým dátam jednotlivých ekonomík. Očkovací progres v USA a Veľkej Británii výrazne napreduje, keď 44% respektíve 51% ich príslušných populácie dostalo najmenej jednu dávku, čo vyzerá ako začiatok trvalého znovuotvorenia ich ekonomík. V kontinentálnej Európe je po ťažkom začiatku očkovacej kampane povzbudivé vidieť, že sa tempo očkovania výrazne zvýšilo. Vyhliadky na dodávky vakcín sa zlepšili a do konca apríla dosiahla denná miera očkovania v hlavných členských štátoch eurozóny 0,6% až 0,8% z celkovej populácie.

Prvých 100 dní prezidenta Bidena uplynulo a kľúčové zistenie pre investorov je, že sa nebojí míňať peniaze. Po prijatí amerického záchranného plánu – v marci prijatého stimulačného balíka 1,9 bilióna USD – prezident načrtol svoje plány na ďalšie dva výdavkové balíčky. Americký plán pracovných príležitostí vo výške 2,3 bilióna USD je navrhnutý tak, aby investoval do infraštruktúry krajiny, zatiaľ čo americký plán rodín v hodnote 1,8 bilióna USD bude zameraný na zabezpečenie spravodlivejšieho zotavenia. Mnoho kľúčových daňových úľav sa predĺži alebo sa stanú trvalými. Toto nastavenie znamená, že vstupujeme do obdobia, v ktorom budú ekonomické údaje výnimočné – americká ekonomika rástla v prvom štvrťroku anualizovaným tempom 6,4% a ďalej by sa malo tempo rastu zrýchľovať. Len v marci rástli maloobchodné tržby v USA o 9,8% a teraz sú o 17% vyššie ako pred pandémiou. Rovnako sa zrýchľuje tempo rastu pracovných miest – v marci pribudlo 916 000 pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 6,0%. Predseda Americkej centrálnej banky (FED) Jerome Powell však na aprílovom zasadnutí zdôraznil, že ešte bude potrebný „nejaký čas“, kým FED uvidí „podstatný ďalší pokrok“ smerom k cieľu maximálnej zamestnanosti – jedno z kľúčových kritérií, aby FED začal znižovať svoje nákupy aktív.

Ekonomika eurozóny sa v prvom štvrťroku znížila o 0,6%, ale napriek pretrvávajúcim opatreniam potrebným na potlačenie vírusu existujú náznaky, že ekonomika začala v apríli opäť rásť. Po návrate k normálu sa spotrebitelia cítia optimistickejšie a miera dôvery v apríl sa zvýšila viac, ako sa očakávalo. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová uznala, že eurozóna a USA sú v rozdielnych pozíciách, pokiaľ ide o hospodársky a inflačný výhľad.

Čínska ekonomika sa naďalej normalizuje. V prvom štvrťroku vzrástla medzi-kvartálne o 0,6% s vyváženejším rozdelením podľa sektorov, pretože aktivita v službách sa naďalej zlepšuje. Do budúcnosti sa očakáva, že hlavnou hnacou silou rastu bude domáca spotreba, pretože fiškálne orgány a orgány centrálnej banky budú rovnomernejšie vo svojej politickej podpore, čo by mohlo viesť k spomaleniu financovania miestnej správy a investícií do infraštruktúry.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.