# investujte na fin trhoch  14. 6. 2021

S&P 500 na maxime

Americký akciový index S&P500 sa opäť dostal na nové maximum, keď prekonal 4 247 bodov a má tak za sebou tretí rastový týždeň za sebou. Akcie sa ťahajú nahor a volatilita ide zase opačným smerom. Index volatility VIX sa dostal pod úroveň 16, na najnižšiu hodnotu od februára 2020. To bolo obdobie tesne pred mohutnými výpredajmi spôsobenými pandémiou. Nízke hodnoty indexu VIX hovoria o chýbajúcej volatilite, ktorú tlmia pokojné a obchodné dni na akciových trhoch. Bez akéhokoľvek úmyslu niečo predikovať, opierajúc sa len čisto o históriu vieme, že pokojné fázy trhu sa striedajú s volatilnejšími obdobiami. Preto neodporúčame na základe posledných mesiacov predikovať budúci vývoj finančných trhov.

Akciové maximá úzko súvisia aj s dianím na dlhopisovom trhu. Ak sme doteraz písali o rastúcich výnosoch na amerických dlhopisoch, posledné obchodné týždne naznačujú, že dlhopisový trh sa prestal báť americkej inflácie. V prostredí, kde ceny komodít rastú o desiatky percent, ktoré sa následne prelievajú do vyšších cien tovarov a služieb, by sme očakávali aj pokračujúci rast výnosov (pokles cien) na dlhopisovom trhu. Sme však svedkami opačného pohybu. Americký 10-ročný dlhopis posilnil, keď sa výnos dostal na 1.46 % a uzavrel tak štvrtý týždeň klesajúceho výnosu. A stalo sa to v týždni, keď americká inflácia rastie najrýchlejšie za posledných 13 rokov a dosiahla 5%.

Otázka preto znie nasledovne: Je aktuálna inflácia, ktorá sa pohybuje vysoko nad inflačným cieľom FEDu, len krátkodobou epizódou? Ak áno a nasledujúce mesiace preukážu zjemnenie rastu cenovej hladiny po vstrebaní zadržaného dopytu, tak sa finančné trhy nemusia báť prekvapivej reakcie centrálnej banky (FEDu), ktorá by bezpochyby vyhnala optimizmus z akciových a dlhopisových trhov. Ak však bude vyššia inflácia pretrvávať, FED bude musieť adekvátne reagovať a je viac ako isté, že úroveň minimálnej volatility, ktorej sme svedkami v týchto dňoch, nebude dlhodobo udržateľná.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.