# investujte na fin trhoch  25. 9. 2023

Vysoká inflácia v Turecku asi začala Erdoganovi vadiť

Turecká líra

Rozhodnutia tureckej centrálnej banky nepatria medzi tie najsledovanejšie ani v profesionálnych ekonomických kruhoch, keďže dopady jej konania majú výhradne lokálny charakter. Ale stojí za zmienku, že kroky tejto centrálnej banky konečne začínajú dávať zmysel – banka totiž začala konať v rámci svojho mandátu a prestala byť iba nástrojom v rukách populistických opatrení vlády. Centrálna banka totiž aj napriek obrovskej inflácii, ktorá už roky spôsobuje problémy v tureckej ekonomike, odmietala zvyšovať úrokové sadzby na základe pokynu tureckého prezidenta Erdogana, ktorý mierne povedané razil neortodoxné názory na boj s infláciou. Tieto sa prejavovali tlakom na predchádzajúce vedenie centrálnej banky, aby aj napriek vysokej inflácii znižovali úrokové sadzby a podporovali tak ekonomický rast, čo ešte viac hnalo ceny nahor. Toto malo za následok obrovský prepad hodnoty tureckej líry voči iným menám. Za posledných 10 rokov oslabila líra oproti euru o 1000 %, to je viac ako 27% ročne. Okrem toho krajina vyčerpala takmer všetky svoje devízové rezervy na nezmyselné intervencie na ochranu meny. A aj napriek všetkému (alebo práve aj za prispenia toho) medziročná inflácia dosahuje takmer 60%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Zmena filozofie nastala po znovuzvolení Erdogana za prezidenta, ktorý následne vymenil vedenie ministerstva financií a centrálnej banky. Nová šéfka banky otočila dovtedajší názor na potreby nízkych sadzieb naruby a vrátila sa k štandardným nástrojom v boji s infláciou – to znamená zdvihla úrokové sadzby. Pri poslednom zvýšení tento týždeň sadzby narástli o ďalších 5% na aktuálnych 30%.

Aj keď ide o krok správnym smerom a vyššie úroky môžu pomôcť skrotiť rast cien na znesiteľnejšie hodnoty, ešte bude trvať nejaký čas, kým turecká centrálna banka získa naspäť svoju stratenú kredibilitu.

Bez obnovenia dôvery zahraničných investorov, že centrálna banka bude konať nezávisle od politickej moci a urobí všetko preto, aby rast cien stabilizovala, zahraničný kapitál nezačne vo veľkej miere pritekať do Turecka a nepomôže tak stabilizovať padajúcu tureckú líru.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.