# investujte s nami  26. 4. 2021

Poznáte zlaté pravidlo investovania?

Pri práci s našimi klientmi sa často stretávame s pomerne rozšíreným tvrdením, že investovanie do akcií nie je pre bežného investora výhodné, a keď už, tak jedine formou pasívneho investovania cez ETF produkty. Druhé pomerne časté tvrdenie je, že bežní investori nedokážu mať porovnateľné výsledky s inštitucionálnymi investormi, lebo nemajú podobný prístup k informáciám, nemajú dostupné finančné modely, poprípade nemajú za sebou tím analytikov, ktorí denne sledujú kurz vývoja cien akcií.

Napriek tomu, že investovanie do ETF produktov má svoje čaro v ich jednoduchosti, stále platí že pri priemernom snažení dokáže investor generovať iba priemerné výnosy. Od roku 1930 bol priemerný ročný výnos na indexe SP500 približne 10% za predpokladu reinvestovania dividend. Na druhú stranu, od roku 2008 bol priemerný ročný výnos na indexe približne 16%. V preklade to znamená, že v strednodobom horizonte musia byť výnosy na akciových indexoch podstatne nižšie ako sme boli doposiaľ zvyknutí, a to preto lebo veľkú časť nadpriemerných výnosov sme zaznamenali v posledných 13 rokoch.

To nás privádza k myšlienke, že investovanie do konkrétnych akcií môže mať v strednodobom horizonte svoj význam. Ak sa bežný investor dokáže pridržiavať základných pravidiel investovania, je dosť možné že dokáže dosiahnuť vyššie ako priemerne výnosy, ponúkané ETF produktmi. Prvé pravidlo je prebrané od slávneho investora, Petra Lyncha, ktorý tvrdil, že aj bežní investori dokážu byť v investovaní veľmi úspešní.

Akcie nie sú žreby do lotérie

Za každou akciou sa skrýva firma, ktorá produkuje určité tržby, má svoje marže a dosahuje určité zisky. Mnohí bežní investori vidia za akciami iba graf, ktorý skáče hore a dole. Namiesto toho aby abstrahovali od zbytočných kolísaní, mali by sa sústrediť iba na to podstatné, ako sa budú vyvíjať zisky spoločnosti na nasledujúcich niekoľko rokov. Medzi ziskami spoločnosti a vývojom ceny akcií platí jednoduchý vzťah. Ak od dnešného dňa budú za päť rokov zisky firmy 5-krát vyššie, aj cena akcie bude s vysokou pravdepodobnosťou minimálne 5-krát vyššia. Na druhej strane, ak zisky spoločnosti budú niekoľko rokov po sebe klesať, cena akcie bude rovnako klesať. Aj keď graf akcie medzi tým pôjde trikrát hore a štyrikrát dole, na konci dňa sa vždy prispôsobí tomu, ako sa bude dariť samotnej firme.

Práve preto by sa bežní investori mali sústrediť na akcie firiem, kde odhadnúť budúci vývoj nie je veľmi náročné. Na to, aby sme investovali do takýchto firiem, netreba ísť ďaleko. Za posledných 10 rokov sme si isto všimli rastúcu obľúbenosť platformy NETFLIX, všade prítomnosť online predajcu AMAZON, rozšírenosť smart telefónov APPLE, rastúci záujem o vozidlá TESLA, každodenné používanie aplikácie FACEBOOK, alebo plechovky energických nápojov MONSTER. Ak by sme išli viac do histórie, môžeme spomenúť MICROSOFT, GOOGLE a podobné firmy, ktoré každý pozná. Samozrejme, takéto firmy nevznikajú každý deň, ale vždy z času na čas sa podobná firma objaví a jej rastúca obľúbenosť medzi bežnými spotrebiteľmi sa zákonite prejaví v rastúcich budúcich ziskoch. Na zúročenie svojich peňazí netreba mať nakúpené všetky spomenuté spoločnosti. Jedna až dve podobné investície za život úplne stačia na zveľadenie svojho portfólia. Treba mať iba oči otvorené, lebo možno nový MICROSOFT je práve za dverami.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.