# investujte s nami  29. 5. 2023

Prvý realitný fond opäť rozširuje svoje portfólio

Prvý realitný fond nadobudol do svojho portfólia kancelársku budovu Pribinova 19, ktorá je súčasťou nábrežnej štvrte Eurovea City v Bratislave. Je to technologicky vyspelá administratívno-obchodná budova najnovšej generácie so zeleným parkom s fontánou, lavičkami, detskými ihriskami a zónou pre psičkárov.

Objekt má jedno podzemné podlažie s garážou a desať nadzemných podlaží vrátane strechy s technologickými strojovňami. Spravovaná úžitková plocha je 31.210 m2, prenajímateľná plocha je viac ako 28.000 m2 a zastavaná plocha podzemnej garáže je viac ako 10.000 m2 s 346-timi parkovacími miestami. Vnútorný zelený park spolu so zatrávnenými strechami tvorí viac ako 3.300 m2. Budova navyše spĺňa prísne environmentálne kritériá, o čom svedčí aj certifikát LEED Gold. Vyznačuje sa flexibilnými kanceláriami s kvalitnou vzduchotechnikou, inteligentne riadenou tepelnou pohodou a premyslenou organizáciou pohybu ľudí.

„Budova Pribinova 19 sa vyznačuje silným a kvalitným zložením medzinárodných a domácich nájomníkov a vynikajúcou lokalizáciou v blízkosti nákupného centra Eurovea a oddychovej zóny nábrežia Dunaja, čím výborne dopĺňa aktuálne portfólio kancelárskych budov v Prvom realitnom fonde”, hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

„Pri výbere sídla svojej firmy majú klienti viacero kritérií, ale lokalita bude vždy faktor číslo jeden. Ideálne taká, ktorá umožní dochádzať do práce aj pešo alebo na bicykli, vyjsť von do parku alebo na promenádu na stretnutie či obed, nakúpiť a vybaviť si všetko potrebné cestou z práce. Toto všetko nájdu zamestnanci v budove Pribinova 19 a vo štvrti Eurovea City,“ dopĺňa Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE.

Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Grinity s.r.o., právne poradenstvo zabezpečila Aldertree legal s.r.o. a transakčné poradenstvo spoločnosť MiddleCap Advisory, s.r.o. „Ďakujeme za  spoluprácu s našimi partnermi v oblasti právnych, finančných, daňových a technicko-environmentálnych poradenských služieb a v neposlednom rade ďakujeme teamu predávajúceho, spoločnosti  JTRE za výbornú komunikáciu a ústretovosť” dodáva T. Trebula. Právne poradenstvo pre JTRE pri celej transakcii poskytla Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

JTRE patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku, na trhu nehnuteľností pôsobí od roku 1996. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné, polyfunkčné projekty a sústreďuje sa na budovanie komplexných mestských štvrtí na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum Eperia v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku. V Londýne dokončuje svoj prvý projekt Triptych Bankside.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,88 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, správ. spol., a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.