# investujte na fin trhoch  12. 6. 2023

Americký akciový index vstupuje do býčieho trhu

Americký akciový index SP500 zaznamenal od začiatku roka zhodnotenie takmer 12% a postupne sa dostáva do fázy nového býčieho trhu. V prípade technologicky zameraného indexu NASDAQ je zhodnotenie od začiatku roka takmer 27%. Rok 2023 sa zapíše do histórie ako jeden z najväčších paradoxov, pretože takéto nadštandardné zhodnotenie akciových indexov sa udialo pri zhoršujúcej sa ekonomickej situácií, vysokej inflácii a zvyšovaní úrokových sadzieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Viacerí analytici a trhoví komentátori ale poukazujú na možné riziká aktuálneho vývoja najmä preto, že vyššie úrokové sadzby sa ešte neodrazili na celkovom spomalení ekonomiky. Zároveň platí, že akciový index SP500 je momentálne zastúpený prevažne technologickými firmami, pričom päť najväčších pozícií v celkovom indexe tvorí takmer 22% váhy indexu. V roku 2000 keď praskla technologická bublina bol tento ukazovateľ na 18%. Hlavnou výhodou investovania do indexu SP500 bola jeho široká diverzifikácia naprieč celou americkou ekonomikou. Táto výhoda sa aktuálne stráca a investori sú momentálne vystavení koncentrovanému indexu. Pozitívum je, že najväčšie firmy zastúpené v indexe sú zároveň aj najsilnejšie firmy na svete vo svojom odvetví, ako napríklad Apple, Google alebo Microsoft.

Aj keď sa na prvý pohľad môže javiť, že akciové indexy predbehli ekonomickú situáciu netreba zabúdať, že akciové indexy fungujú ako diskontné mechanizmy, ktoré predpovedajú situáciu na najbližších šesť až deväť mesiacov dopredu. Hlavná téma, ktorá ženie akcie na vyššie úrovne je viera investorov v postupné ukončenie navyšovania úrokových sadzieb v najbližšom období. Ak sa investori nemýlia, je veľmi pravdepodobné, že rast na akciových investíciách bude pokračovať aj naďalej.

Najbližšie zasadanie guvernérov americkej centrálnej banky sa bude konať 13. a 14. júna a malo by poodhaliť smerovanie monetárnej politiky v najbližšom období. Trh odhaduje, že nateraz sa úrokové sadzby v USA meniť nebudú.

Rok 2023 ukazuje nepredvídateľnosť trhov a na zbytočnosť ich časovania. Investori, ktorí doteraz čakali na lepšiu príležitosť vstúpiť na trh majú pred sebou neľahkú dilemu, či vstupovať pri vyšších valuáciách alebo naďalej vyčkávať. Akcie ako také momentálne určite nie sú lacné. Obchodujú sa takmer za 21 násobok zisku dosiahnutého za posledných dvanásť mesiacov. A to nie je málo vzhľadom na historické štandardy, keď sa akcie obchodovali v rozpätí 15 až 18 násobku ziskov.  Na druhej strane, rok 2023 nám ukazuje, že iba pravidelné a dlhodobé investovanie je jediný spôsob ako poraziť nepredvídateľný trh v akýkoľvek časoch. To by mala byť lekcia pre viacerých investorov.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.