# investujte na fin trhoch  18. 3. 2024

Slovenské štátne dlhopisy na rekordne vysokých úrovniach

Slovenské štátne dlhopisy

Uplynulý týždeň si v historických kalendároch môžeme zaznačiť ako pamätný, lebo ako krajina sme dosiahli prvenstvo, o ktoré nikto nestojí. Slovenský štátny dlhopis s 10 ročnou splatnosťou prekročil výnos 3,7%, čím sme sa zaradili medzi krajiny s najdrahším financovaním štátneho dlhu v rámci Eurozóny.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Výnos na štátnych dlhopisoch symbolizuje dôveru investorov v ekonomiku danej krajiny, a tak ako to už s dôverou v živote býva, dôvera sa dlho buduje, no rýchlo sa dokáže stratiť. O budovaní dôvery v ekonomiku by vedeli rozprávať v Grécku, ktoré sa dlhé roky považovalo za čiernu ovcu Eurozóny. Dnes vieme povedať, že Grécku sa rôznymi stabilizačnými, ale hlavne bolestivými ekonomickými opatreniami podarilo prinavrátiť dôveru investorov a opäť sa financovať na dlhopisových trhoch. Pre porovnanie Grécko sa dnes financuje na dlhopisových trhoch za 3,4%, čiže o 30 bázických bodov nižšie ako Slovensko. Niekto si môže povedať, že 0,3% je zanedbateľný rozdiel, ale pri celkovom dlhu Slovenska, ktorý atakuje 70 miliárd Eur, znamená každá desatina percenta niekoľko miliónov, ktoré namiesto toho, aby skončili v zdravotníctve alebo v školstve, skončia mimo územia Slovenska. Rovnako Taliansko, ktoré je často vykresľované ako príklad krajiny s neudržateľným vládnym deficitom a štátnym dlhom, si na 10 rokov požičiava za nižšie úroky ako Slovensko, aj keď rozdiel predstavuje iba zopár bázických bodov.

Aj keď cieľom toho komentáru je zostať maximálne apolitický, pravda je taká, že svet finančných trhov a svet politiky je úzko spätý. Vláda danej krajiny nesie priamu zodpovednosť za to, ako zahraniční investori vnímajú silu danej ekonomiky a či sú ochotní financovať krajinu a za akých podmienok. Na prvý pohľad sa môže javiť, že táto informácia sa bežného občana netýka, ale nie je tomu celkom tak. Na dlhopisových trhoch existuje koncept rizikovej prirážky krajiny, ktorá sa vyvíja od výšky výnosov štátneho dlhu. Preto slovenské banky, keď si potrebujú požičať kapitál na financovanie nových úverov, musia platiť vyššie úrokové náklady akoby tomu bolo pri nižších výnosoch na štátnom dlhu. Následne sa vyššie ceny úverov dostávajú do bežného života vo forme vyšších cien hypoték, leasingov a firemného financovania. V neposlednom rade peniaze z drahšieho financovania štátneho dlhu chýbajú v ekonomike, kde to zaplatí bežný občan v podobe nižšej kvality služieb alebo naopak drahších služieb.

Pre úplnosť informácií treba podotknúť, že rizikové prirážky na slovenských dlhopisoch neboli vždy také vysoké ako dnes. Ešte v roku 2021 sme sa ako krajina financovali za rovnakých podmienok ako Nemecko, zlatý štandard Eurozóny. K dnešnému dňu predstavuje rozdiel medzi 10 ročným štátnym dlhopisom Slovenska a Nemecka viac ako 130 bázických bodov. Podľa simulácie úrokových nákladov ministerstva financií budeme v roku 2024 platiť 1,4% z celkového HDP krajiny iba na splátky úrokov. HDP Slovenska v roku 2023 predstavovalo viac ako 122 miliárd EUR.

Zostáva nám iba dúfať, že Slovensko sa bude schopné v budúcnosti financovať za lepších podmienok ako dnes. Ak nie, tak je možné, že z ekonomického výrazu „grécka cesta“ sa čoskoro stane „slovenská cesta“.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.