# investujte s nami  19. 7. 2023

Ďalšia miliarda v správe aktív slovenskej správcovskej spoločnosti

2 miliardy EUR pod správou najstaršej slovenskej správcovskej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom kapitálovom roku už 32 rokov. Prvú miliardu dosiahla v novembri 2019 a tá druhá prišla takmer o 4 roky neskôr. Nárast objemu aktív v správe prišiel prostredníctvom nárastu vkladov investorov a klientov,  kúpou nových nehnuteľností a realitných projektov do majetku spravovaných fondov, výnosov spravovaných fondov ako aj započítania hodnoty spravovaného majetku v spoločnostiach s účasťou IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s. aktuálne spravuje 16 vlastných podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 12 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 2 špeciálne fondy kvalifikovaných investorov. Okrem toho ponúka klientom aj sporiace programy a individuálnu správu aktív. Sporiace programy investujú do predvolených investičných stratégií tvorených buď z vlastných fondov alebo z ETF fondov tretích strán a sú určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo si chce zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti. Práve dlhodobé a pravidelné investovanie poskytuje príležitosť zmierniť infláciu a v dlhodobom horizonte zhodnotiť svoje úspory.

Našim cieľom vždy bolo, je a aj naďalej ostáva pristupovať k správe investícií a majetku našich klientov a investorov s odbornou a profesionálnou starostlivosťou bez ohľadu na výšku spravovaných aktív. Zároveň sa snažíme držať krok s dobou a napredovať aj v oblasti digitalizácie. Pre finančných sprostredkovateľov, investorov a klientov je k dispozícii zabezpečený prístup k údajom formou internetovej ale aj mobilnej aplikácie, aby z pohodlia domova mohli nielen investovať, ale aj sledovať vývoj hodnoty svojich investícií.“, hovorí Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti.

Investormi najobľúbenejším fondom je Prvý realitný fond, ktorý už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov a aj nehnuteľnosti v jeho portfóliu prispievajú k miliardovej hodnote aktív. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v turbulentnom období, keď dosiahol za rok 2022 (od 31.12.2021 do 31.12.2022) zhodnotenie 5,64%. Čistá hodnota majetku Prvého realitného fondu k 30.6.2023 bola 427 073 704 EUR. „Pravidelne upravovaná skladba portfólia spolu s aktívnym prístupom pri riadení nájomných vzťahov a hotovostných tokov nám umožňuje aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva a portfólio manažér Prvého realitného fondu. Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave – TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Do portfólia tiež partia obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska. Najnovším prírastkom do portfólia je kancelárska budova Pribinova 19, ktorá je súčasťou nábrežnej štvrte Eurovea City v Bratislave. Je to technologicky vyspelá administratívno-obchodná budova najnovšej generácie so zeleným parkom s fontánou, lavičkami, detskými ihriskami a zónou pre psičkárov.

„Vážime si prejavenú dôveru našich investorov a klientov v spoločnosť a v jej produkty, našim obchodným partnerom za vynikajúcu spoluprácu pri sprostredkovaní investícií do našich podielových fondov a tiež pri propagácii spoločnosti IAD Investments. Veľká vďaka patrí tiež všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú chod dennej prevádzky a spoločne tak udržiavame vysokú kvalitu našich produktov a služieb.“, dodáva V. Bencz.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2 miliardy EUR. Je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk. Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.